PRYWATNY GEBINET ALERGOLOGICZNY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 07 września 2021r, w Przychodni Medycny Rodzinnej rozpoczyna działalność:

PRYWATNY GEBINET ALERGOLOGICZNY
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

SZCZEGÓŁY

Szczepienia

Wykonujemy pełny zakres szczepień obowiązkowych i ochronnych dla dzieci i dorosłych, w tym szczepienia przeciw grypie.

SZCZEGÓŁY

Lekarz rodzinny

Nasza poradnia lekarza rodzinnego w ramach umowy z NFZ prowadzi opiekę dla dzieci i dorosłych.

SZCZEGÓŁY

Poradnie specjalistyczne

W naszej poradni skorzystają Państwo z porad lekarzy specjalistów z wielu dziedzin, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i prywatnie.

SZCZEGÓŁY

Chirurgia krótkoterminowa

Nasz nowoczeny Oddział Chirurgii Krótkoterminowej wykonuje szeroki zakres zabiegów chirurgii jednego dnia.

SZCZEGÓŁY

Pracownia endoskopii

W ramach umowy z NFZ nasza nowcześnie wyposażona pracownia endoskpii wykonuje badania gastro- oraz kolonoskopii.

SZCZEGÓŁY

Poradnia medycyny pracy

Oferujemy pełny zakres badań, w tym badania okresowe, badania do książeczek sanitarno epidemiologicznych oraz badania kierowców.

SZCZEGÓŁY

Profilaktyka chorób układu krążenia(usługa refundowana)

Program profilaktyki chorób układu krążenia jest adresowany do pacjentów:
  • ubezpieczonych,
  • u których do tej pory nie rozpoznano schorzeń układu krążenia,
  • w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat,
  • nie brali udziału w programie w ostatnich 5 latach.

Proszę zgłosić się w rejestracji poradni, po sprawdzeniu czy w ostatnich 5-ciu latach nie byli Państwo uczestnikami programu, wspólnie z pielęgniarką wypełnicie ankietę oceniającą czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz otrzymacie skierowanie na badania laboratoryjne (cholesterol, glukoza, trójglicerydy, frakcje cholesterolu HDL i LDL), EKG oraz wyznaczycie termin wizyty u lekarza.

Po wykonaniu badań wspólnie z lekarzem ocenicie Państwo swoje ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia oraz ustalicie indywidualny plan postępowania profilaktycznego lub leczniczego.

Profilaktyka chorób odtytoniowych(usługa refundowana)

Program ten adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które nie miały - w ramach programu profilaktyki POChP - wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

cel programu

Zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.

Profilaktyka raka szyjki macicy(usługa refundowana)

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat (również te, które nie otrzymały imiennego zaproszenia). Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej cytologii w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Porada w etapie podstawowym obejmuje:
  • rejestrację
  • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety
  • badania ginekologicznego
  • pobranie materiału cytologicznego do analizy
  • edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy
  • dostarczenia Pacjentce wyniku badania i decyzji, co do dalszego postępowania

nasi partnerzy