PRYWATNY GEBINET ALERGOLOGICZNY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 07 września 2021r, w Przychodni Medycny Rodzinnej rozpoczyna działalność:

PRYWATNY GEBINET ALERGOLOGICZNY
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

SZCZEGÓŁY

Szczepienia

Wykonujemy pełny zakres szczepień obowiązkowych i ochronnych dla dzieci i dorosłych, w tym szczepienia przeciw grypie.

SZCZEGÓŁY

Lekarz rodzinny

Nasza poradnia lekarza rodzinnego w ramach umowy z NFZ prowadzi opiekę dla dzieci i dorosłych.

SZCZEGÓŁY

Poradnie specjalistyczne

W naszej poradni skorzystają Państwo z porad lekarzy specjalistów z wielu dziedzin, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i prywatnie.

SZCZEGÓŁY

Chirurgia krótkoterminowa

Nasz nowoczeny Oddział Chirurgii Krótkoterminowej wykonuje szeroki zakres zabiegów chirurgii jednego dnia.

SZCZEGÓŁY

Pracownia endoskopii

W ramach umowy z NFZ nasza nowcześnie wyposażona pracownia endoskpii wykonuje badania gastro- oraz kolonoskopii.

SZCZEGÓŁY

Poradnia medycyny pracy

Oferujemy pełny zakres badań, w tym badania okresowe, badania do książeczek sanitarno epidemiologicznych oraz badania kierowców.

SZCZEGÓŁY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie planowym, jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Rodzaj porady Sposób zapisu Wymagane dokumenty
Pierwszorazowa Osobiste zgłoszenie pacjenta lub za pośrednictwem osób trzecich w NZOZ PMR skierowanie, aktualny dowód ubezpieczenia, elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego
Kontrolna Osobiste zgłoszenie pacjenta, telefoniczne lub za pośrednictwem osób trzecich aktualny dowód ubezpieczenia, elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego
Przyjęcie w trybie nagłym W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz aktualny dowód ubezpieczenia, elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego
Pacjent nieubezpieczony Osobiste zgłoszenie pacjenta, telefoniczne lub za pośrednictwem osób trzecich dowód osobisty

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia (porady).

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Medycyny Rodzinnej poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin porady. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła wizytę lekarską, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych (np. urlop, pobyt w sanatorium) lub medycznych (np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby) NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Informację niniejszą podano do wiadomości na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484).

nasi partnerzy