PRYWATNY GEBINET ALERGOLOGICZNY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 07 września 2021r, w Przychodni Medycny Rodzinnej rozpoczyna działalność:

PRYWATNY GEBINET ALERGOLOGICZNY
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

SZCZEGÓŁY

Szczepienia

Wykonujemy pełny zakres szczepień obowiązkowych i ochronnych dla dzieci i dorosłych, w tym szczepienia przeciw grypie.

SZCZEGÓŁY

Lekarz rodzinny

Nasza poradnia lekarza rodzinnego w ramach umowy z NFZ prowadzi opiekę dla dzieci i dorosłych.

SZCZEGÓŁY

Poradnie specjalistyczne

W naszej poradni skorzystają Państwo z porad lekarzy specjalistów z wielu dziedzin, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i prywatnie.

SZCZEGÓŁY

Chirurgia krótkoterminowa

Nasz nowoczeny Oddział Chirurgii Krótkoterminowej wykonuje szeroki zakres zabiegów chirurgii jednego dnia.

SZCZEGÓŁY

Pracownia endoskopii

W ramach umowy z NFZ nasza nowcześnie wyposażona pracownia endoskpii wykonuje badania gastro- oraz kolonoskopii.

SZCZEGÓŁY

Poradnia medycyny pracy

Oferujemy pełny zakres badań, w tym badania okresowe, badania do książeczek sanitarno epidemiologicznych oraz badania kierowców.

SZCZEGÓŁY

Poniżej przedstawiamy możliwości złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy :a. wydanie pacjentowi odpowiedniego formularza w formie papierowej –  dostępne w recepcji  przychodni, 
                                                                                                                                                      
b. pobranie formularza ze strony internetowej przychodni (do wydruku),    
                                                 
c. złożenie deklaracji w formie elektronicznej  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ponadto pacjent może złożyć deklarację wyboru poprzez Internetowe Konta Pacjenta. Niezależnie od tego jaką formę złożenia deklaracji pacjent wybierze; warunkiem udzielenia mu świadczenia refundowanego ze środków publicznych jest weryfikacja uprawnień pacjenta do korzystania z tych świadczeń. Weryfikacji takiej personel recepcyjny naszej przychodni dokonuje po złożeniu deklaracji przez pacjenta, lecz przed udzieleniem mu świadczenia. Postępowanie takie zgodne jest z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (art. 10 ust. 1 i ust 4 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz art. 56 ust. 4 pkt 2) ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Ustawodawca nie przewiduje złożenia woli (deklaracji) w trakcie rozmowy telefonicznej.


nasi partnerzy